Адрес: гр.Каварна 9650 ул."Васил Левски" №36 тел. 0570-83161 E-mail :
mbal_kvn[at]abv.bg

Искрено се надяваме, че чрез този сайт ще успеем да Ви подпомогнем в избора на доброто място за лечение както на остри така и на хронични болестни състояния.
Изберете добрата болница.

РАЗДЕЛ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА :


Обществена поръчка за избор на изпълнител за "Извършване на аварийни строително ремонтни работи - сграда на Многопрофилна болница за актично лечение, гр.Каварна"Made by SvTom2 2008 ®