Адрес: гр.Каварна 9650 ул."Васил Левски" №36 тел. 0570-83161 E-mail :
mbal_kvn[at]abv.bg

Искрено се надяваме, че чрез този сайт ще успеем да Ви подпомогнем в избора на доброто място за лечение както на остри така и на хронични болестни състояния.
Изберете добрата болница.

РАЗДЕЛ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА :


Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за избор на изпълнител за "Извършване на строително ремонтни работи - сграда на Многопрофилна болница за активно лечение, гр.Каварна"Made by SvTom2 2008 ®

Във връзка с програмата за профилактика на "МБАЛ-Каварна" ЕООД,

на 17.11.2018 г. ще се извършват безплатни очни профилактични прегледи от специалист – офталмолог Д-р Мария Стоева. Профилактичната програма ще продължи с безплатни прегледи, които обхващат социално значимите заболявания: карцином на гърдата, на матката, простатата, колоректален карцином, сърдечно-съдови заболявания и други.