Адрес: гр.Каварна 9650 ул."Васил Левски" №36 тел. 0570-83161 E-mail :
mbal_kvn[at]abv.bg

Искрено се надяваме, че чрез този сайт ще успеем да Ви подпомогнем в избора на доброто място за лечение както на остри така и на хронични болестни състояния.
Изберете добрата болница.

РАЗДЕЛ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА :


Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Каварна"ЕООД, гр.Каварна


Изтегли документи:


Made by SvTom2 2008 ®