гр.Каварна 9650 ул."Васил Левски" №36 тел. 0570-83161 E-mail :
mbal_kvn@abv.bg 

Искрено се надяваме, че чрез този сайт ще успеем да Ви подпомогнем в избора на доброто място за лечение както на остри така и на хронични болестни състояния.Пестете времето си!Изберете добрата болница.

Многопрофилна болница за активно лечение - Каварна
МБАЛ - Каварна "МБАЛ-Каварна"ЕООД е комплексно заведение. Разполага с 8 отделения, 90 легла и 115 души персонал.Обслужва населението на Община Каварна и Община Шабла. МБАЛ-Каварна предлага: Родилна помощ, лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:
 • Детски болести;
 • Вътрешни болести;
 • Акушерство и гинекология;
 • Хирургия;
 • Нервни болести;
 • Анестезиология и интензивно лечение;
 • Ортопедия и травматология;
 • Физикална и рехабилитационна медицина;
 • Клинична лаборатория;
 • Образна диагностика;
МБАЛ - Каварна
Диагностика:
 • Ренгеноскопични и графични рентгеноконтрастни изследвания, ендоскопски, и ултразвукови изследвания на вътрешни органи,доплеро-сонографски изследвания на мозъчните артерии, както и изследвания на кръвоносните съдове на горни и долни крайници;
 • Физиотерапевтични процедури, рехабилитация, парафинолечение;
 • Клинични лабораторни изследвания на кръв и урина.За целта болницата е оборудвана с необходимата апаратура и разполага с обучени и квалифицирани кадри.
..::@::..