Адрес: гр.Каварна 9650 ул."Васил Левски" №36 тел. 0570-83161 E-mail :
mbal_kvn[at]abv.bg

Искрено се надяваме, че чрез този сайт ще успеем да Ви подпомогнем в избора на доброто място за лечение както на остри така и на хронични болестни състояния.
Изберете добрата болница.

Многопрофилна болница за активно лечение - Каварна ..>Местоположение<..
МБАЛ - Каварна "МБАЛ-Каварна"ЕООД е комплексно заведение. Разполага с 7 отделения, 54 легла и 87 души персонал.Обслужва населението на Община Каварна и Община Шабла. МБАЛ-Каварна предлага: Родилна помощ, лечение на остри заболявания, изострени хронични болести, състояния, изискващи лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:
  • Детски болести;
  • Вътрешни болести;
  • Акушерство и гинекология;
  • Нервни болести;
  • Физикална и рехабилитационна медицина;
  • Клинична лаборатория;
  • Образна диагностика;
МБАЛ - Каварна
Диагностика:
  • Ренгеноскопични и графични рентгеноконтрастни изследвания, ендоскопски, и ултразвукови изследвания на вътрешни органи,доплеро-сонографски изследвания на мозъчните артерии, както и изследвания на кръвоносните съдове на горни и долни крайници;
  • Физиотерапевтични процедури, рехабилитация, парафинолечение;
  • Клинични лабораторни изследвания на кръв и урина.За целта болницата е оборудвана с необходимата апаратура и разполага с обучени и квалифицирани кадри.
Made by SvTom2 2008 ®